Niewidzialna Wystawa

Niech Cię wiodą Twoje zmysły
Niewidzialna Wystawa > Zwiedzanie wystawy przez osoby z niepełnosprawnościami

Zwiedzanie wystawy przez osoby z niepełnosprawnościami

Na Niewidzialnej Wystawie niezbędne do zwiedzania w całkowitej ciemności są sprawne ręce, nogi i możliwość swobodnej komunikacji. Informacja ta jest istotna, jeśli rezerwujecie Państwo zwiedzanie dla siebie lub grup.

Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności wchodzą na Niewidzialną Wystawę bezpłatnie, jednak po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub mailowej. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do skorzystania z biletu w cenie grupowej, osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo do skorzystania z biletu w cenie ulgowej. Stopień niepełnosprawności należy udokumentować w recepcji poprzez okazanie orzeczenia bądź Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej albo dokumentów równoważnych wydanych przez ZUS.

Osoby z dysfunkcją słuchu w stopniu umiarkowanym, prosimy o indywidualny kontakt. Znaczny stopień dysfunkcji słuchu wyklucza możliwość zwiedzania Niewidzialnej Wystawy.

Osoby z dysfunkcjami fizycznymi, muszą mieć świadomość, iż w środku naszymi oczami są ręce – to nimi badamy świat, który skonstruowaliśmy wewnątrz Niewidzialnej Wystawy, to one służą do asekuracji ciała, zaś sprawne nogi pozwolą spokojnie przejść przez sześć całkowicie wyciemnionych pomieszczeń. Nie ma możliwości oprowadzania osób o kulach. W wyjątkowych przypadkach możemy przeprowadzić – całościowo lub częściowo – osoby na wózkach inwalidzkich. Tu potrzebna jest rzetelna konsultacja zarówno z pracownikami recepcji, jak i Przewodnikami. Najistotniejszym warunkiem jest rozmiar wózka, wiek i ciężar osoby niepełnosprawnej, oraz zasób Przewodników w danym dniu / godzinie i wielkość grupy. Do przeprowadzania grupy, w której jednym z Gości jest osoba na wózku potrzeba dwóch Przewodników. Nie ma możliwości przyjęcia grup na wózkach, bezwzględu na wcześniej wspomniane uwarunkowania.

Opiekunowie osób z dysfunkcjami intelektualnymi – ważna uwaga – zwiedzanie Niewidzialnej Wystawy to doświadczenie ekstremalne, trwające godzinę. Podczas tej godziny Przewodnikiem jest osoba niewidoma, która oprócz pokazania swojej perspektywy doświadczania świata, ma za zadanie zapewnić Gościom i Wystawie komfort i bezpieczeństwo. Jednak to Państwo jesteście odpowiedzialni za dostosowywanie się do regulaminu https://niewidzialna.pl/co-to-jest/regulamin-zwiedzania. Warto przemyśleć, czy podopieczni Państwa powinni wziąć udział w zwiedzaniu – zadając sobie pytania – czy dysfunkcja intelektualna jest na tyle lekka, iż podopieczny swobodnie komunikuje się, odpowiada na pytania pełnymi zdaniami, stosuje się do poleceń? Czy wie, po co przychodzi na Niewidzialną Wystawę? Z drugiej strony, czy wizyta na Niewidzialnej Wystawie nie wpłynie na podopiecznego niekorzystnie, nie pogłębi traum? Proponujemy przybycie na Niewidzialną Wystawę i wcześniejsze zwiedzenie, w celu oszacowania ewentualnych korzyści i zagrożeń. Nauczyciele szkolni mają możliwość bezpłatnego zwiedzania próbnego, jeśli więc rezerwujecie Państwo zwiedzanie dla klas integracyjnych, będzie to najrozsądniejsza opcja.