Niewidzialna Wystawa

Niech Cię wiodą Twoje zmysły
Niewidzialna Wystawa > Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

NIEWIDZIALNA WYSTAWA (NW) – KRÓTKI REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH

 1. Niewidzialna Wystawa (w niniejszym regulaminie NW) jest projektem kulturalno – edukacyjno – społecznym, mającym za zadanie zbliżenie perspektywy postrzegania świata przez osoby niewidome i słabowidzące poprzez doświadczenie sytuacji z tym związanych. Jednocześnie NW to miejsce, w którym niewidomi i słabowidzący uczą, w jaki sposób bezpiecznie pomagać osobom z dysfunkcją wzroku. Grupa Zwiedzających może liczyć maksymalnie 8 osób – w wyjątkowych okolicznościach (zwiedzanie grupowe) jest możliwość dołączenia do grupy 9 osoby, jednak wyłącznie za zgodą Przewodnika i na odpowiedzialność opiekuna grupy (w przypadku dzieci i młodzieży), bądź każdej z osób w grupie (w przypadku osób dorosłych).
 2. Pracownicy recepcji zajmują się bieżącym informowaniem Zwiedzających, przyjmują płatności, wydają bilety wstępu, przydzielają Przewodnika grupie, a także przedstawiają podstawowe zasady bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać (informacje dot. bezpieczeństwa znajdują się również na ścianie obok recepcji).
 3. Przewodnikiem grupy jest osoba niewidoma lub słabowidząca. Ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie respektować zalecenia Przewodnika. Zwiedzający w każdej chwili, w wyniku lęków, złego samopoczucia, czy innych zdarzeń ma prawo opuścić NW, uprzednio informując o chęci opuszczenia NW Przewodnika, który przeprowadza Zwiedzającego do „części widzialnej”.
 4. Zwiedzanie wystawy składa się z dwóch części – „widzialnej” i „niewidzialnej”. Na całość zwiedzania Zwiedzający powinien zarezerwować sobie maksymalnie 75 minut.
 5. Pracownicy NW mają prawo odmowy wstępu osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim bez opieki osoby dorosłej lub w innych wypadkach, po konsultacji z Dyrektorem NW.
 6. Każda z osób, która zakupiła bilet, (bądź jest gościem bezpłatnym NW) i rozpoczyna zwiedzanie automatycznie wyraża akceptację powyższego regulaminu, jednocześnie oświadczając, iż wchodzi na wystawę z własnej, nieprzymuszonej woli i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, które mają miejsce wewnątrz NW. W przypadku potrzeby opuszczenia przez Zwiedzającego wystawy (spowodowanej lękiem, bądź jakimikolwiek czynnikami), pieniądze za bilet nie zostaną zwrócone. Jednocześnie podając dane osobowe podczas procesu rezerwacji / zakupu biletu, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (wyłącznie do celów marketingowych NW), co może wiązać się z otrzymywaniem informacji o aktualnościach, konkursach i istotnych informacjach związanych z NW i życiem osób niewidomych.
 7. Pracownicy, ani Zarząd NW nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne, straty materialne itp. wynikające ze specyfiki projektu i niedostosowanie się do zasad wyznaczonych przez pracowników recepcji i Przewodników. W przypadku niewłaściwego zachowania podczas zwiedzania – dotyczy zwłaszcza grup szkolnych – Przewodnicy lub pracownicy recepcji mają prawo do wyprowadzenia osób przeszkadzających pozostałym Zwiedzającym i zagrażającym bezpieczeństwu na NW bez możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet także w przypadku dobrowolnego wyjścia z NW (pod wpływem lęku, klaustrofobii, itp.).
 8. Zwiedzający zostawiają okrycia wierzchnie, oraz obowiązkowo torby, okulary, telefony komórkowe, urządzenia które emitują światło, dźwięki, bądź nagrywają w zamykanych na klucz szafkach – niedostosowanie się do tej zasady jest równe z brakiem możliwości zwiedzenia NW. Za zgubiony kluczyk do szafki odpowiada Zwiedzający, ponosząc opłatę 10 zł (pokrywającą dorobienie nowego klucza). Zwiedzający ma prawo poprosić pracowników recepcji o przechowanie klucza, jednak w takim przypadku pracownicy NW nie odpowiadają za pozostawione w szafce rzeczy. Ze względu na komfort zwiedzania i bezpieczeństwo własności Zwiedzających sugerujemy włożenie wygodnych butów i pozostawienie w domu lub w szafce zegarków (ryzyko zbicia szkła) oraz wiszących części biżuterii (ryzyko zaczepienia o elementy ekspozycji i zerwania). Pracownicy i Zarząd NW nie odpowiadają za przedmioty pozostawione w szafkach.
 9. Grupy szkolne – dzieci i młodzież – zwiedzanie NW nie jest polecane dla dzieci i młodzieży dysfunkcyjnej w średnim i znacznym stopniu. Robiąc rezerwację prosimy mieć na uwadze tę informację – nie ma to nic wspólnego z wykluczeniem kogokolwiek – chodzi o nie pogłębianie pewnych urazów, a nade wszystko o zachowanie bezpieczeństwa. W przypadku dzieci i młodzieży z lekkim upośledzeniem, prosimy o rzeczową i rzetelną informację zarówno przy robieniu rezerwacji, jak i przede wszystkim przed zakupem biletów. Informujemy, iż mamy prawo odmówić wstępu takim osobom, a w przypadku nie poinformowania pracowników recepcji o ewentualnych dysfunkcjach mamy prawo wyprowadzenia z wystawy, jeśli Przewodnik otrzyma taką informację już podczas zwiedzania. W takiej sytuacji nie zwracamy pieniędzy za zakupiony bilet. WAŻNA INFORMACJA – OD GODZINY 17:00 REZERWUJEMY WEJŚCIA WYŁACZNIE DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH I GRUP TEAMBUILDINGOWYCH (OSOBY PEŁNOLETNIE). REZERWACJI DLA GRUP DOKONUJEMY WYŁĄCZNIE POPRZEZ MAILA: info@niewidzialna.pl – prosimy o nie rezerwowanie samodzielnie miejsc dla grup powyżej 16 osób. W przypadku nie dostosowania się do powyższych wytycznych zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia grupy. 
 10. Dzieci – informujemy, iż zwiedzanie Niewidzialnej Wystawy zasadniczo przeznaczone jest dla dzieci od 8 roku życia ze względu na uzasadnione podejrzenie lęku dziecka, jak i braku odpowiedniej komunikacji w sytuacji szczególnej, jaką jest absolutna ciemność – a co za tym idzie – braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa. W szczególnych przypadkach dzieci młodsze niż założony wiek wchodzą na NW po rozmowie z Przewodnikiem (test komunikacji – próba nawiązania relacji) – decyzja Przewodnika jest nieodwołalna. Jednocześnie informujemy, iż każdorazowo w takich przypadkach za bezpieczeństwo swoje i dzieci odpowiadają rodzice / opiekunowie.
 11. Osoby niepełnosprawne – na NW niezbędne do zwiedzania w całkowitej ciemności są sprawne ręce, nogi i możliwość swobodnej komunikacji. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki ZWIEDZANIE PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE https://niewidzialna.pl/co-to-jest/zwiedzanie-wystawy-przez-osoby-niepelnosprawne
 12. PROSIMY O PRZYBYCIE NA NIEWIDZIALNĄ WYSTAWĘ 15 MINUT PRZED PLANOWANYM ZWIEDZANIEM, ABY ODEBRAĆ BILETY, WYSŁUCHAĆ NIEZBĘDNYCH WSKAZÓWEK I PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZWIEDZANIA! W PRZYPADKU SPÓŹNIENIA OBSŁUGA MA PRAWO ODMÓWIĆ WSTĘPU NA WYSTAWĘ ZE WZGLĘDU NA KOMFORT I JAKOŚĆ ZWIEDZANIA, ORAZ BEZPIECZEŃSTWO ZWIEDZAJĄCYCH.
  W PRZYPADKU GRUP PROSIMY O PODANIE W KASIE BILETOWEJ DOKŁADNEJ LICZBY ZWIEDZAJĄCYCH ORAZ PRZEDE LICZBY UCZESTNIKÓW KTÓRZY PŁACĄ ZA BILET (OPIEKUNOWIE GRUP DZIECI I MŁODZIEŻY WCHODZĄ BEZPŁATNIE WG KLUCZA ZAWARTEGO W CENNIKU PRZY ZAKUPIE MINIMUM 20 BILETÓW). PO ZAFISKALIZOWANIU PŁATNOŚCI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY W WYLICZENIACH LICZBY ZWIEDZAJĄCYCH.
  Dziękujemy i życzymy wspaniałych wrażeń w świecie Niewidzialnej Wystawy!